מחלקות המועצה

כתובת:
טלפון: 08-9972322
פקס: 08-9950747

  
  
  
  
  
לשכת ראש המועצהנאיף אבו עראר08-9972322050-5200059galya_harush@walla.com
מזכיר המועצהגאסר אבו עראר08-9584902 050-5663003jasser1970@gmail.com
הנדסהלוטפי אבו גאמע08-9584911 050-5548717lutfi@walla.co.il
חינוךסאלם אבו קוש08-9584905050-5498410ABUKOSHSALEM@GMAIL.COM
גזברותאחמד אלשאמי - גזבר הרשות08-9584913050-8213124achmed.elshami@arangv.org.il
מחלקת גינוןעוואד אלעוקה08-9584925050-5746775FOAD20072@HOTMAIL.COM
המחלקה הפסיכולוגית08-9972487arapsyc@gmail.com 
רישוי עסקיםעקל אבו עראר08-6114381054-9560113AKEL30@walla.com
מחלקת רכשיוסף אבו עראר08-9584912 054-4753719yosef_abuarar@walla.co.il
וטרינריתנונה בראסלובסקי08-9584927054-7679224nonnabr68@GMAIL.COM
היחידה לפיתוח כלכלי052-4779797
חירום ובטחוןסלימאן אבו שעירה08-9972462054-7780927slemanabow@gmail.com
מחלקת דתות08-9584915
המחלקה הטכנית  עבד אבו סעלוק08-9584900050-5209227abd3456@walla.com
מחלקת הגביהעלי אבו גויעד089584909050-7368051eli@arangv.org.il
מחלקת ספורטג'יהאד אבו עראר08-9584924054-7161616jhadtal@gmail.com
חשבת שכרתמי אהרוני08-9584903 054-4621207Tami.Aharoni@arangv.org
המחלקה לשירותים חברתייםטאלב אבו עראר08-9723729 050-5462580taleb1972@hotmail.com
מתנ"ס ערערה בנגבישראל דימנאט 08-99758020507468490arara@matnasim.org.il
מחלקת הגיל הרךרקאן אבו עראר089584904053-5204041rkan90@walla.co.il