ועדות המועצה

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

ועדהיו"ר הועדהפרוטוקולי הועדותחברי ועדהכפתור לפרטים נוספים
וועדת הנהלהראש המועצהלחץ כאן
 • ס. ומ"מ ראש המועצה – עלי אבו ג'ויעד
 • עבד אלמעטי- חבר וועדה
 • סמיר אלעוקה - חבר וועדה
 • ג'ודה נאיף – חבר וועדה
פתח מידע נוסףוועדת הנהלהוועדת הנהלה
חברי ועדה
 • ס. ומ"מ ראש המועצה – עלי אבו ג'ויעד
 • עבד אלמעטי- חבר וועדה
 • סמיר אלעוקה - חבר וועדה
 • ג'ודה נאיף – חבר וועדה
ועדת חינוךראש המועצה 
 • ס. ומ"מ ראש המועצה – עלי אבו ג'ויעד
 • עבד אלמעטי- חבר וועדה
 • סמיר אלעוקה - חבר וועדה
 • ג'ודה נאיף – חבר וועדה
פתח מידע נוסףועדת חינוךועדת חינוך
חברי ועדה
 • ס. ומ"מ ראש המועצה – עלי אבו ג'ויעד
 • עבד אלמעטי- חבר וועדה
 • סמיר אלעוקה - חבר וועדה
 • ג'ודה נאיף – חבר וועדה
ועדת כספיםראש המועצה 
 • ס. ומ"מ ראש המועצה – עלי אבו ג'ויעד
 • עבד אלמעטי- חבר וועדה
 • סמיר אלעוקה - חבר וועדה
 • ג'ודה נאיף – חבר וועדה
פתח מידע נוסףועדת כספיםועדת כספים
חברי ועדה
 • ס. ומ"מ ראש המועצה – עלי אבו ג'ויעד
 • עבד אלמעטי- חבר וועדה
 • סמיר אלעוקה - חבר וועדה
 • ג'ודה נאיף – חבר וועדה
ועדת מסים והנחותאחמד אבו סעלוק 
 • סמיר אלעוקה
 • גזבר המועצה
 • יועמ"ש
 • מנהל מח' רווחה
 • מנהל מח' גביה
פתח מידע נוסףועדת מסים והנחותועדת מסים והנחות
חברי ועדה
 • סמיר אלעוקה
 • גזבר המועצה
 • יועמ"ש
 • מנהל מח' רווחה
 • מנהל מח' גביה
ועדת מכרזיםעלי אבו ג'ויעד, ס. ומ"מ ראש מועצהלחץ כאן
 • סמיר אלעוקה- חבר וועדה
 • חאלד אבו שולדום- חבר וועדה
 • עבד אלמעטי- חבר וועדה
 • יועמ"ש
פתח מידע נוסףועדת מכרזיםועדת מכרזים
חברי ועדה
 • סמיר אלעוקה- חבר וועדה
 • חאלד אבו שולדום- חבר וועדה
 • עבד אלמעטי- חבר וועדה
 • יועמ"ש
ועדת מל"ח  
 • כל חברי המועצה
פתח מידע נוסףועדת מל"חועדת מל"ח
חברי ועדה
 • כל חברי המועצה
ועדת ביקורתעומר אבו ערארלחץ כאן
 • תריס אבו ג'אמע- חבר וועדה
 • רמדאן אבו סעלוק – חבר וועדה
פתח מידע נוסףועדת ביקורתועדת ביקורת
חברי ועדה
 • תריס אבו ג'אמע- חבר וועדה
 • רמדאן אבו סעלוק – חבר וועדה
ועדת עררעו"ד עדאל אבו עראר 
 • נביל עוקה- חבר וועדה
 • פאוזי אבו עראר – חבר וועדה
 • יועמ"ש
פתח מידע נוסףועדת עררועדת ערר
חברי ועדה
 • נביל עוקה- חבר וועדה
 • פאוזי אבו עראר – חבר וועדה
 • יועמ"ש
ועדת מנגנון- כ"א  
 • אחמד אלשמי- גזבר
 • אבו ג'ויעד עלי- יו"ר וועד עובדים
 • יועמ"ש
פתח מידע נוסףועדת מנגנון- כ"אועדת מנגנון- כ"א
חברי ועדה
 • אחמד אלשמי- גזבר
 • אבו ג'ויעד עלי- יו"ר וועד עובדים
 • יועמ"ש
ועדת רכש ובלאי לחץ כאן
 • מזכיר המועצה
 • גזבר המועצה
 • מנהל מח' רכש
פתח מידע נוסףועדת רכש ובלאיועדת רכש ובלאי
חברי ועדה
 • מזכיר המועצה
 • גזבר המועצה
 • מנהל מח' רכש
ועדה למיגור אלימותראש המועצה ובהיעדרו- ס. ומ"מ ראש המועצה 
 • ג'ודה נאיף- חבר וועדה
 • עקל אבו עראר
 • מזכיר המועצה
 • מנהל מח' חינוך
 • מנהל הפיקוח
 • מנהל יישובי לביטחון קהילתי
 • מנהל מח' רווחה
 • נציג משטרת ישראל
פתח מידע נוסףועדה למיגור אלימותועדה למיגור אלימות
חברי ועדה
 • ג'ודה נאיף- חבר וועדה
 • עקל אבו עראר
 • מזכיר המועצה
 • מנהל מח' חינוך
 • מנהל הפיקוח
 • מנהל יישובי לביטחון קהילתי
 • מנהל מח' רווחה
 • נציג משטרת ישראל
ועדה למלחמה בסמיםחאלד אבו שולדום 
 • עלי אבו ג'ויעד
 • סמיר אלעוקה-
 • מנהל מח' רווחה – טאלב אבו עראר
 • מנהל מח' גנים – רקאן אבו עראר
 • מנהל ביטחון קהילתי – מחמוד אבו עראר
 • יוסף אחמד אבו ערא, נציג ציבור
 • סלימאן אבו שעירה, נציג ציבור
פתח מידע נוסףועדה למלחמה בסמיםועדה למלחמה בסמים
חברי ועדה
 • עלי אבו ג'ויעד
 • סמיר אלעוקה-
 • מנהל מח' רווחה – טאלב אבו עראר
 • מנהל מח' גנים – רקאן אבו עראר
 • מנהל ביטחון קהילתי – מחמוד אבו עראר
 • יוסף אחמד אבו ערא, נציג ציבור
 • סלימאן אבו שעירה, נציג ציבור
ועדת איכות הסביבהעבד אל מעטי 
 • סמיר אלעוקה
 • קמאל אבו קוש
 • עקל אבו עראר
 • עובד בכיר- עוד לא נבחר
 • עובד מועצה- עוד לא נבחר
פתח מידע נוסףועדת איכות הסביבהועדת איכות הסביבה
חברי ועדה
 • סמיר אלעוקה
 • קמאל אבו קוש
 • עקל אבו עראר
 • עובד בכיר- עוד לא נבחר
 • עובד מועצה- עוד לא נבחר
ועדת שמותנאיף אבו עראר 
 • נאיף אבו ג'ודה
 • חאלד אבו שולדום
 • עתריס אבו ג'אמע
 • אחמד אבו סעלוק
פתח מידע נוסףועדת שמותועדת שמות
חברי ועדה
 • נאיף אבו ג'ודה
 • חאלד אבו שולדום
 • עתריס אבו ג'אמע
 • אחמד אבו סעלוק
ועדת תחבורהרמדאן אבו סעלוק 
 • נאיף ג'ודה- חבר וועדה
 • מהנדס המועצה
 • נציג ציבור- עוד לא נבחר
 • נציג משטרה
פתח מידע נוסףועדת תחבורהועדת תחבורה
חברי ועדה
 • נאיף ג'ודה- חבר וועדה
 • מהנדס המועצה
 • נציג ציבור- עוד לא נבחר
 • נציג משטרה