פרוטוקלי ועדות המועצה

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

תאריךועדהקישור לפרוטוקול
09/02/2021
ועדת מכרזיםפרוטוקול וועדת מכרזים ועדת מכרזים2021
19/01/2021
ועדת רכשפרוטוקול ועדת רכשועדת רכש2021
07/01/2021
ועדת רכשפרוטוקול ועדת רכשועדת רכש2021
24/11/2020
ועדת רכשפרוטוקול וועדת רכש מיום 24 לנובמבר 2020ועדת רכש2020
22/11/2020
ועדה התכנון והבניהעדת השלושה מצלמותועדה התכנון והבניה2020
17/11/2020
ועדת רכשפרוטוקול וועדת רכשועדת רכש2020
19/10/2020
ועדת רכשפרוטוקול וועדת רכשועדת רכש2020
11/10/2020
ועדת רכשפרוטוקול וועדת רכשועדת רכש2020
15/09/2020
ועדת מכרזיםפרוטוקול וועדת מכרזים ועדת מכרזים2020
15/09/2020
ועדת רכשפרוטוקול וועדת רכשועדת רכש2020
27/08/2020
ועדת רכשפרוטוקול וועדת רכשועדת רכש2020
25/08/2020
ועדת מכרזיםפרוטוקול וועדת מכרזים ועדת מכרזים2020
19/08/2020
ועדת מכרזיםפרוטוקול וועדת מכרזים ועדת מכרזים2020
08/07/2020
ועדת רכשפרוטוקול וועדת רכשועדת רכש2020
19/05/2020
ועדת רכשוועדת רכש מאי 19 20ועדת רכש2020
19/05/2020
ועדת רכשפרוטוקול וועדת רכשועדת רכש2020
07/05/2020
ועדת רכשועדת רכשועדת רכש2020
04/05/2020
ועדת רכשפרוטוקול רכשועדת רכש2020
04/05/2020
ועדת רכשפרוטוקול וועדת רכשועדת רכש2020
30/04/2020
ועדת רכשפרוטוקול רכשועדת רכש2020
30/04/2020
ועדת רכשפרוטוקול וועדת רכשועדת רכש2020
27/04/2020
ועדת הנהלהפרוטוקול ישיבת וועדת הנהלהועדת הנהלה2020
31/03/2020
ועדת רכשועדת רכשועדת רכש2020
31/03/2020
ועדת רכשפרוטוקול וועדת רכשועדת רכש2020
08/03/2020
ועדת ביקורתפרוטוקול ישיבת בירור קבט המועצהועדת ביקורת2020
03/03/2020
ועדת רכשפרוטוקול רכשועדת רכש2020
03/03/2020
ועדת רכשפרוטוקול וועדת רכשועדת רכש2020
03/02/2020
ועדת רכשועדת רכשועדת רכש2020
03/02/2020
ועדת רכשפרוטוקול וועדת רכשועדת רכש2020
03/02/2020
ועדת רכשפרוטוקול וועדת רכשועדת רכש2020
26/01/2020
ועדת רכשפרוטוקול וועדת רכש בעניין מצעים וקרצוףועדת רכש2020
26/01/2020
ועדת רכשפרוטוקול וועדת רכשועדת רכש2020
20/01/2020
ועדת רכשוועדת רכש 20 ינוארועדת רכש2020
14/01/2020
ועדת רכשפרוטוקול וועדת רכש בעניין שובריםועדת רכש2020
14/01/2020
ועדת רכשפרוטוקול וועדת רכשועדת רכש2020
02/01/2020
ועדת רכשפרוטוקול וועדת רכשועדת רכש2020
15/12/2019
ועדת רכשפרוטוקול רכשועדת רכש2019
24/10/2019
ועדת רכשפרוטוקול רכשועדת רכש2019
23/10/2019
ועדת רכשפרוטוקול רכשועדת רכש2019
07/10/2019
ועדת רכשפרוטוקול רכשועדת רכש2019
22/08/2019
ועדת רכשפרוטוקול רכשועדת רכש2019
19/08/2019
ועדת מכרזיםפרוטוקול וועדת מכרזים ועדת מכרזים2019
05/08/2019
ועדת רכשפרוטוקול רכשועדת רכש2019
28/07/2019
ועדת רכשפרוטוקול רכשועדת רכש2019
09/07/2019
ועדת רכשפרוטוקול רכשועדת רכש2019
24/06/2019
ועדת רכשפרוטוקול רכשועדת רכש2019
24/06/2019
ועדת מכרזיםפרוטוקול וועדת מכרזים ועדת מכרזים2019
16/06/2019
ועדת מכרזיםפרוטוקול וועדת מכרזים ועדת מכרזים2019
30/05/2019
ועדת מכרזיםפרוטוקול וועדת מכרזים ועדת מכרזים2019
27/05/2019
ועדת רכשפרוטוקול רכשועדת רכש2019
27/05/2019
ועדת רכשפרוטוקול וועדת רכשועדת רכש2019
30/04/2019
ועדת רכשפרוטוקול רכשועדת רכש2019
15/04/2019
ועדת רכשפרוטוקול רכשועדת רכש2019
15/04/2019
ועדת מכרזיםפרוטוקול וועדת מכרזים ועדת מכרזים2019
02/04/2019
ועדת מכרזיםפרוטוקול וועדת מכרזים ועדת מכרזים2019
28/03/2019
ועדת רכשפרוטוקול רכשועדת רכש2019
19/03/2019
ועדת מכרזיםפרוטוקול וועדת מכרזים ועדת מכרזים2019
12/03/2019
ועדת רכשפרוטוקול רכשועדת רכש2019
06/08/2018
ועדת מכרזיםפרוטוקול וועדת מכרזים ועדת מכרזים2018
05/02/2018
ועדת השלושהאספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחקועדת השלושה2018
14/11/2017
ועדת מכרזיםהחלטת וועדה מכרזיםועדת מכרזים2017
08/11/2017
ועדת מכרזיםהחלטת וועדה מכרזיםועדת מכרזים2017
11/07/2017
ועדת מכרזיםהחלטת וועדה מכרזיםועדת מכרזים2017
20/06/2017
ועדת מכרזיםהחלטת וועדה מכרזיםועדת מכרזים2017
28/12/2016
ועדת מכרזיםהחלטת וועדה מכרזיםועדת מכרזים2016
17/11/2016
ועדת מכרזיםהחלטת וועדה מכרזיםועדת מכרזים2016
31/08/2016
ועדת מכרזיםהחלטת וועדה מכרזיםועדת מכרזים2016
28/08/2016
ועדה התכנון והבניההחלטת וועדה מכרזיםועדה התכנון והבניה2016
20/07/2016
ועדה התכנון והבניהבקשת המועצה לתכנון אזור תעסוקה ומסחר חדש על הכביש-25ועדה התכנון והבניה2016
20/07/2016
ועדה התכנון והבניהתכנית מתאר חדשה ליישוב ערערה בנגבועדה התכנון והבניה2016
23/05/2016
ועדה התכנון והבניהמיזמים מחוללי שינוי וצמיחה ביישוב ערערה בנגבועדה התכנון והבניה2016