דבר ראש המועצה

ראש המועצה : נאיף אבו עראר
מס הטלפון :089972322 שלוחה 2322
נייד: 0505200059

חזון ראש המועצה

ראש המועצה מוביל מדיניות למימוש חזון המועצה ופועלת בשיתוף המחלקות השונות לקידום המטרות שהגדירה המליאה, תוך קיום קשר רציף עם התושבים, הנהגת היישוב וגופים ציבוריים ממלכתיים. ראש המועצה שם את התושב במרכז החשיבה והטיפול בכדי לוודא שכל תושב מקבל את מלוא השירות במקצועיות ובאדיבות.
גם הוא אחראי לפיתוח כלכלי ולצורך כך מונה כדין מנהל יח’ כלכלית לפיתוח כלכלי להשגת מטרה זו.

מדיניות – ראש המועצה

 • מקיים מפגשים עם תושבים שמעוניינים, בתיאום מראש.
 • הפעלת מליאת המועצה
 • מפגשי צוות מטה מול מטה אחת לשנה
 • פורום ראש המועצה
 • תיירות ויזמות
 • פיתוח מקורות תעסוקה
 • פיתוח מקורות הכנסה
 • טיפול בשטחים פתוחים
 • חקלאות
 • פיתוח אזורי תעסוקה
 • יישום חוק חופש המידע
 • הנגשת המידע לתושב על המועצה ופעולותיה