חוק חופש המידע

הממונה על חוק חופש המידע: מזכיר המועצה גאסר אבו ערער.
טל:   08-9972485
פקס: 08-9972311
דואר אלקטרוני:jasser1970@gmail.com

דוחות הממונה לחופש המידע

דו"ח / צומסנן
דוח הממונה לחופש המידע לשנת 2018

ההנחיות המנהליות שלפיהן פועל הרשות


סעיף 7 א לתקנות חופש המידע:  התשלום בשיק לפקודת המועצה המקומית ערערה בנגב.

פרטי חשבון הרשות:
בנק : 12 הפועלים
מס​פר חשבון: 68487
סניף :  668 באר שבע