חוקי עזר

לנוחיותכם מצ"ב קישור לאתר משרד הפנים בו מפורסמים חוקי העזר של המועצה.
הבהרה חשובה: הנוסח הקובע הינו הנוסח כפי שפורסם ברשומות.

לכניסה לאתר לחץ כאן

דו"ח / צומסנן
חוק עזר שילוט 20.11.2011
חוק עזר שווקים 27.02.2012
קובץ התקנות 1042 רוכלות
חוק עזר ערערה בנגב (איכות הסביבה)
חוק עזר אגרת תעודת אישור