מידע כללי - הנחיות ותחומי אחריות

מאגרי מידע

אגרי המידע הנדרשים לתושבים מפורסמים במחלקות הרלוונטיות, לדוגמה : מידע בנושא גביה מפורסם במחלקת גביה.
מידע בנושא רווחה מפורסם במחלקה וזאת  עפ”י חוק הגנת הפרטיות.

תחומי האחריות של הרשות

רשות מקומית היא גוף העוסק בניהול העניינים המקומיים של הישוב . עם השירותים שמעניקה רשות מקומית לתושביה נמנים תכנון היישוב ,תשתיות ומתן שרות לתושבים בו, רישוי עסקים , הפעלת מערכת החינוך, ניקוי הרחובות ופינוי פסולת , אירועי תרבות , ספורט, הכנת הישוב לחירום –(הפעלת השירותים המוניציפליים בחירום.).
המועצה פועלת באמצעות ועדות חובה ולצידן ועדות רשות. הוועדה היא המסגרת שבה ממקדת המועצה את עבודתה. זהו למעשה הפורום הציבורי-מקצועי של הרשות והזירה שבה נפגשים נבחרי הציבור יחד עם חברי ההנהלה והדרגים המקצועיים הבכירים במועצה ושומעים את המומחים והיועצים השונים לקבלת החלטות ומתן שירות לתושב .

הנחיות מנהליות

מועצת ערערה בנגב מפרסמת באופן קבוע את הנחיות המנהליות בלוח המודעות המקומי בתוך הרשות.