מוקד 106

מנהל המוקד: חמיס אלטורי
איימייל: altore06@gmail.com
טלפון מוקד ראשי: 08-9555975
שעות עבודת המוקד: 7/24

 

פניה באמצעות טופס מקווןיש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 03-1234567

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 052-1234567