אישור תושב

​​תושבים יקרים
    ניתן להנפיק באופן עצמי אישור תושב ללא הצורך בהגעה לרשות ולקבל ישירות לדואר האלקטרוני


   אם תזין מספר ת.ז של מגיש הבקשה בלבד תקבל אישור תושב עם :
כרטסת הרישום בתעודת הזהות של הנ"ל. 

במידה ותרשום גם ת.ז בעל הנכס, תזכה לעוד פרמטרים לפי הנתונים במערכת כמו:
כרטסת הרישום בתעודת הזהות של הנ"ל
כרטסת המיסים (ארנונה) של הנ"ל
ילדי המבקש/ת למודים במוסד חינוכי (גן, ביה"ס) בישוב או מחוצה לו ורושמים במחלקת החינוך בישוב